Apa kepanjangan PTM?


Kepanjangan dari singkatan PTM adalah penyakit tidak menular. Penyakit yang termasuk PTM antara lain diabetes, hipertensi, stroke, dan lain-lain. Penyakit PTM biasanya disebabkan gaya hidup, pola makan, genetik, dll.