Kepanjangan DHF


Kepanjangan DHF adalah dengue hemorrhagic fever. Terjemahannya adalah demam berdarah dengue (DBD). Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue.